Lamina vinirlər

Bu texnikanın əsasını dişlərin yalnız ön səthlərindən az miqdarda maddə götürülərək estetik və toxuma uyğunlaşması yüksək olan, dırnaq qalınlığında, istənilən rəng və formada hazırlanan incə və yarı keçirici keramik laminaların dişə xüsusi üsullarla yapışdırılması təşkil edir. Keramik laminalar diş üzərindən toxuma götürülmədən də tətbiq edilə bilər. Dişdən yonulan toxumanın miqdarı 0,3-0,7 mm arasındadır. Dişlərin yonulması, ya da tamamilə kiçildilməsi aparılmır. Keramik vinirlərin hazırlanma müddəti təxminən 4 gündür.

Vinirlərin tətbiq edildiyi hallar aşağıdakılardır:

  • Ön dişlərdəki aralıqların bağlanılması
  • Qırıq və çürük dişlərin düzəldilməsi
  • Qalıcı bəyazlıq istənildikdə
  • Əyri dişlərdə
Paylaş:
AzerbaijanUSARussia